sábado, 18 de enero de 2020, 00:51

A espera para operarse dunha intervención prioritaria de primeiro nivel en Galicia sobe 1,1 días, até 16

|

Fotos Xunta. Balance Sergas.

Os datos colgados na web do Sergas recollen este incremento, mentres que baixa o tempo medio para a prioridade 2 até 58,6 días

O tempo medio para operarse dunha intervención prioritaria de primeiro nivel no Servizo Galego de Saúde (Sergas) subiu 1,1 días a 30 de xuño deste ano en comparación coa mesma data de 2018, até situarse en 16 días.

Así o recollen os datos colgados na web da Consellería de Sanidade, dos que tamén se extrae que o tempo para unha operación de prioridade 2 baixou até 58,6 días.

Por estruturas organizativas, a de Vigo continúa á cabeza como a que máis tempo require para operarse, con 74,4 días en global. Séguelle A Coruña, con 60,8 días. Por encima de ambos os figura o Hospital Povisa, con 78,6 días de tempo medio de espera.

Por prioridade, en Lugo-Cervo-Monforte a espera para unha intervención de prioridade 1 ascende a 22,5 días, mentres que en Vigo o tempo para operarse de nivel 2 chega aos 80,8 días.

CONSULTAS
No que respecta a consultas, o tempo medio de espera é de 53,4 días no Arquitecto Marcide de Ferrol e de 47,2 días no complexo hospitalario de Vigo.

Por servizos, destacan os 78,3 días de espera media para unha consulta no de urología na estrutura de xestión organizativa de Ferrol.

PROBAS DIAGNÓSTICAS
Mentres, en probas diagnósticas, cando a espera media está en 51,2 días en radioloxía, a cifra elévase até os 122,4 días en endoscopias.

En concreto, o maior tempo é o correspondente a endoscopias dixestivas (126,9 días), seguido de xinecolóxicas (45,7 días), urológicas (30,5 días) e otorrinolaringológicas (23,5 días).

PONTEVEDRA-O Salnés E VIGO
A través dunha nota de prensa, a estrutura de Pontevedra e O Salnés reivindica que "se consolida como a área coas demoras cirúrxicas, probas e consultas diagnósticas máis baixas de todo o sistema sanitario público galego".

Noutro comunicado, a estrutura de Vigo subliña, pola súa banda, que os datos do primeiro semestre de 2019 indican "que o Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) segue rebaixando a espera media para as cirurxías e esta diminución consolídase".

Neste período de tempo, a demora media está en 74,4 días e mellora en 10 días a cifra rexistrada no primeiro semestre de hai un ano. "Leste era un dos obxectivos prioritarios que se fixaron cando produciuse a reorganización da área sanitaria de Vigo en 2015, coa apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro e tamén o que se marcou a Xerencia viguesa hai un ano, cuxa consecución avalan os datos oficiais coñecidos hoxe", chama a atención.