viernes, 29 de mayo de 2020, 23:50

A Xunta destinará 350 millóns ata 2022 á 'Industria 4.0'

|


A Xunta destinará 350 millóns de euros ata 2022 ao desenvolvemento da ' Axenda Industria 4.0', co obxectivo de anticiparse aos cambios do novo modelo, aumentar o tamaño das empresas, favorecer a aposta polo talento dixital e contribuír á reinvención do tecido industrial galego e a súa especialización desde o punto de vista tecnolóxico.

Deste xeito, seguirase afondando no impulso á xeración dun novo tecido empresarial e facilitando 

Sede de Inditex en Arteixo (A Coruña)


ademais a creación de 13.500 empregos industriais e a mobilización de 900 millóns de euros ata 2022. Galicia quere manterse como unha das comunidades líderes a nivel estatal no desenvolvemento da nova industria e da fábrica conectada, así como na dixitalización.

A Axenda 4.0 servirá para continuar a impulsar o crecemento de tecido empresarial que aposte pola innovación e a internacionalización mediante a diversificación de produtos e mercados. O certo é que este ano e o que vén xa se desenvolverán catro medidas clave que afondarán na transformación do tecido produtivo cara a Industria 4.0: a prestación de servizos ás pemes (Servizos 4.0); o desenvolvemento de centros de fabricación avanzada (Solucións 4.0); a creación dun Observatorio da Industria 4.0 (Plataforma 4.0); e un programa de financiamento para as empresas (Financiamento 4.0).


Servizos 4.0 dirixidos ás pemes

Neste apartado materializarase co lanzamento de novas business factories e non desenvolvemento dous Hubs de innovación dixital xa activados, enfocados especialmente cara sectores estratéxicos, así como ás tecnoloxías emerxentes internet dás cousas e big data e analítica.


Fabricación avanzada
Ademais, a posta en marcha de solucións para avanzar na nova industria -nos Centros de Fabricación Avanzada (que terán como obxectivo validar e demostrar recursos de tecnoloxías dixitais made in Galicia en sectores industriais concretos); e mediante o fomento da colaboración entre empresas complementarias-.


Observatorio da Industria 4.0


A estas actuacións engadirase unha terceira medida, que consiste na creación dun Observatorio da Industria 4.0, unha plataforma que facilitará o coñecemento mutuo entre axentes implicados e o deseño e activación de proxectos de colaboración.
Brazo robótico de Mars 2020
Financiamento para as empresas

Así mesmo, para favorecer a realización de iniciativas de cooperación en I+D e o avance en investimentos tecnolóxicos e investimentos estranxeiros, deseñarase un programa integral de financiamento para as empresas que desexen fortalecer a súa competitividade por medio de iniciativas encamiñadas á consolidación do novo modelo industrial.


Entre 2015 e 2018, a Axenda apoiou 8.925 empresas

Hai que lembrar que entre 2015 e 2018, a Axenda apoiou 8.925 empresas, permitindo a mobilización público-privada de 935,6 millóns de euros en Galicia, á vez que se crearon 14.500 novos empregos industriais. Do total dos investimentos realizados, un 60% centrouse en medidas específicas da fábrica 4.0, unha porcentaxe que se prevé incrementar co plan de acción para os próximos dous anos.
Profesionais 4.0

Doutra banda, a Consellería de Economía, Emprego e Industria está impulsando (a través do Igape) a especialización e o acceso ao mundo laboral de 140 mozos e mozas. A convocatoria para adscribirse ao programa Profesionais 4.0 -conta co cofinanciamento do Fondo Social Europeo- está aberto ata o 7 de outubro, unha iniciativa innovadora posta en marcha pola Xunta para facilitar a mellora competitiva do tecido produtivo galego: os interesadas poden acceder a axudas para a contratación de titulados universitarios e de técnicos superiores en FP de ata 35 anos.

Fàbrica de Nestlé a Pontecesures (Pontevedra)


Este programa impulsará a especialización e o acceso ao mundo laboral de 140 mozos que obtivesen a titulación esixida. Dotada con dous millóns de euros, a nova liña de axudas incentiva a contratación e a formación destes profesionais por parte das empresas, autónomos con dous ou máis empregados e as asociacións, fundacións ou clústeres, para a realización de plans que garantan o seu avance competitivo no eido da Industria 4.0.

Os titulados interesados deben darse de alta, previamente á resolución da convocatoria a finais de 2019, na base de candidatos do Igape, a través da cal as empresas e asociacións empresariais que participen no programa, e que poden solicitar as axudas utilizando a oficina virtual do Instituto, atoparán os candidatos axeitados.

Ademais, entre estas iniciativas destaca o Principia; a través da súa cuarta convocatoria, a Axencia Galega de Innovación (Gain) apoia a contratación de 110 persoas mozas cualificadas de ata 35 anos de idade para a realización de actividades de I+D+i en 77 empresas e organismos de investigación de Galicia.