martes, 7 de julio de 2020, 08:13
LEI DA PAISAXE

O regulamento da 'Lei da Paisaxe' entrará en vigor no primeiro trimestre do 2020

|

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda prevé que o Regulamento da Lei de protección da paisaxe de Galicia entre en vigor no primeiro trimestre do vindeiro ano. Así o adiantou esta mañá a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, na reunión da sesión constitutiva do Consello Asesor da Paisaxe, onde analizaron o contido do mesmo, cuxa tramitación está a piques de rematar e que se elevará ao Consello da Xunta para a súa aprobación.


A conselleira destacou que este regulamento é unha ferramenta necesaria para conservar, protexer e mellorar a gobernanza dunha das sinais de identidade da Comunidade; e tamén unha ferramenta técnica para quen traballa con esta materia, xa que concreta conceptos básicos, criterios e metodoloxías relativas á paisaxe, abordados cun sentido pedagóxico.


O Regulamento define os tipos de informes que se deberán emitir para o desenvolvemento de calquera actividade no territorio galego, co fin de identificar e paliar os posibles impactos dos mesmos sobre o territorio e a paisaxe, ao tempo que se identifican as posibles medidas necesarias para a integración do proxecto.


Así, elaboraranse estudos da paisaxe nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística e os estudos da paisaxe urbana nos instrumentos de planeamento urbanístico, co fin de evitar a súa confusión con outras figuras.


Ángeles Vázquez salientou que a importancia de aprobar este Regulamento reside na consecución dun corpus normativo completo sobre a paisaxe, facilitando así a labor técnica e os procedementos administrativos e garantindo a seguridade xurídica e os procesos operativos no que a planificación, ordenación e xestión do territorio se refire. 


Por outra banda, a conselleira avanzou que o vindeiro ano será importante en materia de paisaxe, xa que ademais da publicación de dúas novas guías de intervención dentro da Colección de Paisaxes de Galicia, son a relativa a intervencións en espazos públicos e ás actividades extractivas; tamén se prevé a aprobación das Directrices da Paisaxe de Galicia, que se acaban de someter a información pública.


Defendeu que todas estas actuacións están dirixidas a garantir o máximo respecto pola paisaxe, ao tempo que se fai compatible co uso racional da mesma e que fagan de Galicia unha comunidade máis valiosa en termos ambientais e paisaxísticos.